Δελτία τύπου

Πιλοτική Λειτουργία

05-01-2021

Ανοιξε η νέα πλατφόρμα Μηχανισμoύ διασύνδεσης επιστημόνων με επιχειρήσεις που δραστηριοποίουνται στην Ελλάδα του Rebrain Greece σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας.

05-01-2021

Ανοιξε η νέα πλατφόρμα Μηχανισμoύ διασύνδεσης επιστημόνων με επιχειρήσεις που δραστηριοποίουνται στην Ελλάδα του Rebrain Greece σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας.

04-01-2021

Σκοπός του Μηχανισμού Διασύνδεσης των Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων και Ερευνητών (Ε.Ε.Ε.) με Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι η διασύνδεση των δύο μερών της αγοράς εργασίας, του πο