Οικοσύστημα επιχειρήσεων

Atlantis Engineering A.E.

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.1.4 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων τεχνολόγων)

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.4.3 Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.1.5.1 Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

1.3.4 Διευθυντές επιχειρήσεων παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών

ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.1.4 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων τεχνολόγων)