Οικοσύστημα επιχειρήσεων

ΟΠΑΠ

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.1 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί

ICAP People Solutions S.A.

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.4.1 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα

HEXACORP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ORFIUM

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.5.1.2 Σχεδιαστές λογισμικού

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.5 Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας

IMERYS SERVICES SA

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.4.1 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα