Οικοσύστημα επιχειρήσεων

Demo SA

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.1 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί

VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.5 Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας

ΕΥ Hellas

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.4.1 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα

EY

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.5.1 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών

Eurobank SA

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.5.1 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών