Οικοσύστημα επιχειρήσεων

Accenture

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

1. Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.4.1 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα

Karatzas & Partners Law Firm

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.6.1.1 Δικηγόροι

ΟΤΕ Α.Ε.

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.4.3 Επαγγελματίες σύμβουλοι πωλήσεων, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων

PeopleCert

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.5.1.2 Σχεδιαστές λογισμικού