Οικοσύστημα επιχειρήσεων

LAMDA DEVELOPMENT

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

1. Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

1.2.2 Διευθυντές πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης

PFIZER HELLAS S.A.

Δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας/ ειδικοτήτων/ δεξιοτήτων

2.2.6 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας