Πιλοτική Λειτουργία

Ουσιαστική επανεκκίνηση της Εθνικής Συμμαχίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων

05/01/2021

Νέα και Ανακοινώσεις

H ουσιαστική επανεκκίνηση της Εθνικής Συμμαχίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων βαδίζει μαζί με συγκεκριμένους στόχους, με ανοικτή προς το μέλλον νοοτροπία με growth mindset.

Συμμετέχουν Οργανισμοί, Φορείς, Επιχειρήσεις, πυλώνες της ψηφιακής γνώσης και των τεχνολογιών. Νιώθω ιδιιαιτέρως ευτυχής που ως τεχνικός συντονιστής της πρωτοβουλίας #REBRAINGREECE , η πρωτοβουλία μας, (με όλη την ομάδα μας, 23 φορέων και 46 εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων και ερευνητών) ειναι ταυτόχρονα και συντονιστής του μεγάλου πυλώνα κατάρτισης της Εθνικής

Συμμαχίας.#REBRAINGREECE #Greek_National_Coalition_For_Skills_and_Jobs