Πιλοτική Λειτουργία

Rebrain Greece: Διεθνής Επιστημονική Ολυμπιάδα για το μέλλον της εργασίας

05/01/2021

Νέα και Ανακοινώσεις

Στην αρχαία Ολυμπία θα διεξάγεται κάθε χρόνο η διεθνής Επιστημονική Ολυμπιάδα με στόχο να συγκεντρώνει τα πιο φωτεινά μυαλά του κόσμου και να προτείνει λύσεις σε πολύπλοκα κοινωνικά προβλήματα

Στην ίδρυση του μόνιμου θεσμού της Επιστημονικής Ολυμπιάδας, που θα διεξάγεται κάθε χρόνο στην Aρχαία Ολυμπία, προχωρά η διεπιστημονική πρωτοβουλία Rebrain Greece σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα διεθνές επιστημονικό φόρουμ που θα συγκεντρώνει κορυφαίους επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Τα πορίσματα του φόρουμ θα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών ώστε να επιλύονται συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα, όπως ο ρόλος της ρομποτικής και της τεχνικής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας του 21ου αιώνα, η κλιματική αλλαγή κ.α.

Η πρώτη Επιστημονική Ολυμπιάδα θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2021, υπό το συντονισμό του πρώτου Περιφερειακού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Rebrain Western Greece.

Ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς

«Η Δημιουργία του θεσμού της Παγκόσμιας Επιστημονικής Ολυμπιάδας, στην Αρχαία Ολυμπία,αποτελεί την απαρχή ενός συστηματικού πλαισίου αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης για τη διαμόρφωση ευφυών δημόσιων πολιτικών, οι οποίες θα επιλύουν πολύπλοκα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα», εξηγεί ο Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας και επικεφαλής της πρωτοβουλίας Rebrain Greece.

Στην Επιστημονική Ολυμπιάδα θα προσκαλούνται κορυφαίοι επιστήμονες από πανεπιστήμια όλου του κόσμου, για να συνεισφέρουν με την επιστημονική τους γνώση σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα την κοινωνία, όπως η υγειονομική κρίση, το μέλλον της εργασίας και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας, οι τρόποι αντιμετώπισης της δημογραφικής γήρανσης κλπ. Στόχος είναι η  ενίσχυση και η ενδυνάμωση του ρόλου της επιστημονικής γνώσης στο σχεδιασμό των δράσεων δημόσιας πολιτικής.

«Πρόκειται για την πρώτη επιστημονική εφαρμογή της προτεραιότητας που προβλέπεται στο  Σύμφωνο Συνεργασίας της Πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος της 31ης Ιανουαρίου 2020», εξηγεί ο Φωκίων Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης, Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Οι επιστημονικές θεματικές προτεραιότητες θα καθορίζονται ανά έτος, καθώς θεμελιώδης αρχή της Επιστημονικής Ολυμπιάδας είναι η μεταφορά του πνεύματος του Ολυμπισμού στο πεδίο της επιστήμης. Στόχος είναι η επιστημονική τεκμηρίωση να οδηγεί σε πιο αποτελεσματικές και στοχευμένες δημόσιες πολιτικές που θα αξιοποιούν την επιστημονική τεχνογνωσία. «Δημιουργείται  με αυτό τον τρόπο μια νέα κουλτούρα συλλογικής τεχνογνωσίας, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την οργανωμένη πολιτεία,  σε ένα κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, λόγω της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών, αλλά και των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της υγειονομικής κρίσης που επηρεάζει την κοινωνία, την εργασία και την οικονομία», καταλήγει ο κ. Αγραπιδάς.