Πιλοτική Λειτουργία

Υποστήριξη του Rebrain Greece στο SUP Hackathon

05/01/2021

Νέα και Ανακοινώσεις

Tο REBRAIN GREECE αγκαλιάζει και υποστηρίζει ένθερμα μία πολύ σημαντική δημιουργική και πραγματικά καινοτόμα προσπάθεια.
Τo SUP Hackathon φέρνει μπροστά την αναγκη για την ελαχιστοποίηση πλαστικων μίας χρήσης.

Παράλληλα το RBG(REBRAIN GREECE ) δηλώνει με χαρά ότι υποστηρίζει αυτή την εξαιρετική προσπάθεια βάζοντας και αυτο την αιγίδα του!