Ομάδα Rebrain

Πιλοτική Λειτουργία

Δημήτρης Πανόπουλος

Αναλυτής Δεδομένων της Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Εργάζομαι ως αναλυτής Δεδομένων Αγοράς Εργασίας,  Προϊστάμενος του Τμήματος Ανάλυσης και τεκμηρίωσης της Αγοράς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  ενώ παράλληλα ασκώ αρμοδιότητα Συντονιστή της Εθνικής Επιτροπής Ανάδειξης Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, ασκώ καθήκοντα δημόσιου υπόλογου σε έργα ΕΣΠΑ ενώ είμαι επί 5 ετία μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμών του ΟΑΕΔ.


Υπηρεσιακή και επαγγελματική δραστηριότητα: Είμαι Eμπειρογνώμονας της Ειδικής Ομάδας Επιστημόνων Digital Skills and Jobs, DG CONNECT, Μετέχω ως στέλεχος της ομάδας Digital Single Market expert Group, Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Οικονομίας και Τηλεπικοινωνιών (DG CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU) και εθνικός εκπρόσωπος της ομάδας EMCO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον φέτος έλαβα το ρόλο του Athens Digital Ambassador στην European Digital Society, ενώ παράλληλα είμαι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου της ΕΕ στα πεδία Industry Digital Skills (Project e-skills 2030/ the initiative “Skills for Industry – Fostering New Service Growth and Job Creation”. Έχω συμμετάσχει στην Διακρατική ομάδα επιστημόνων της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Οικονομίας και Τηλεπικοινωνιών (DG CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μελέτη των επιπτώσεων της ψηφιοποίησης στην αγορά εργασίας, καθώς και ως αξιολογητής σειράς ευρωπαϊκών θεσμικών δράσεων ψηφιακής εκπαίδευσης (Woman 4IT/Malta All digital κλπ). Επιπλέον έχω συμμετάσχει ως τεχνικός εμπειρογνώμονας στην ομάδα δημιουργίας της Βίβλου Ψηφιακού Μετααχηματισμού στην ενότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων.


Eίμαι Επιχειρησιακός Συντονιστής της Εθνικής Πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE, ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Digital Innovation Hub REBRAIN_WESTERN GREECE.


Σπουδές: Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμ. Οικονομικής Επιστήμης, 2ετές Μεταπτυχιακό στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική ΠΑΠΕΙ., MS on IS&Data Management (Univ. Hertfordshire), κάτοχος 2 micromasters (OLC ) του ΜITx του ΜΙΤ.


Δημοσιεύσεις-μελέτες-επιστημονική δραστηριοότητα: Πληθώρα επιστημονικών δημοσιεύσεων σε επιστημινικά συνέδρια και περιοδικα, και σε επαγγελματικά διεθνή περιοδικά, όπως και συμμετοχή σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες (παραδείγματα: ΙICE GV 2020, Politeia International Conference, European Business Review,  Μέλος της ALL DIGITAL (EU), Μέλος του DigiComP 2.2. Working Group κλπ, 7o TECHNOLOGY FORUM, ΣΥΝΕΔΡΙΟ DIGITAL TRNASFORMATION, DELL Global Extensive Workshops, European Business Digital Transformation. Παράλληλα ασκώ καθήκοντα μέντορα και policy innovation strategistσε πανεπιστημιακές και ερευνητικές ομάδες σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ανάπτυξης νέων  ιδεών.