Ομάδα Rebrain

Πιλοτική Λειτουργία

Γεωργία Μοσχονά

Διοικητική υπάλληλος σε διάφορες Διευθύνσεις της Γενικής Δ/νσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία & Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων


Η Γεωργία Χρυσομοίρα Μοσχονά είναι Κοινωνιολόγος, απόφοιτη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα «Κοινωνικά Προβλήματα και Κοινωνική Πολιτική» του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του ίδιου Πανεπιστημίου.


Από το 2003 υπηρετεί ως διοικητική υπάλληλος σε διάφορες Διευθύνσεις της Γενικής Δ/νσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία & Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, και παράλληλα παρέχει τις υπηρεσίες της ως Επιθεωρήτρια Εργασίας σε Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της Περιφερειακής Δ/νσης Αθηνών.  Ειδικότερα, τα 3 τελευταία χρόνια είναι ενταγμένη στο Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων & Συλλογικής Οργάνωσης της Δ/νσης Συλλογικών Ρυθμίσεων, όπου εξειδικεύεται στα θέματα συνδικαλιστικού δικαίου και συλλογικής οργάνωσης. Παράλληλα με τα καθήκοντά της, συντονίζει το Γραφείο του Γενικού Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας & Ένταξης στην Εργασία και αποτελεί μέλος της Πρωτοβουλίας ReBrain Greece.