Σκοπός προγράμματος

Πιλοτική Λειτουργία

“Σκοπός του Μηχανισμού Διασύνδεσης των Ταλέντων/Στελεχών υψηλών δεξιοτήτων με θέσεις και δεξιότητες υψηλής εξειδίκευσης και  Επιχειρήσεις είναι η σύγχρονη και εύστοχη  σύνδεση των δύο μερών της αγοράς εργασίας: του πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου-μέσω των θέσεων και των δεξιοτήτων με το επιχειρείν στην Ελλάδα. Αυτό επιτυγχάνεται ψηφιακά,γρήγορα και εύκολα  μέσω της ψηφιακής δημοσίευσης των ζητούμενων θέσεων Υψηλής Εξειδίκευσης σε συνδυασμό με τις δεξιότητες, με κωδικοποίηση ESCO, από τις επιχειρήσεις στην ελληνική επικράτεια και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκεκριμένη τέτοια θέση από τα ταλέντα υψηλών ικανοτήτων.

Μέσα από την ψηφιακή διασύνδεση της πλατφόρμας και με την αξιοποίηση τεχνητής νοημο΄συνης ανάλυσης θέσεων , δεξιοτήτων και βιογραφικών  πετυχαίνουμε την ενίσχυση της ελκυστικότητας, της πληροφόρησης και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στην Ελλάδας με υβριδικό τρόπο, αφού έτσι ενσωματώνεται στο ελληνικό οικοσύστημα  ανθρώπινα ταλέντα-άυλο ανθρώπινο κεφάλαιο-υψηλών ταχυτήτων και γνωστικής ισχύος, το οποίο μεταφέρει τεχνογνωσία εργασιακή εμπειρία, υψηλή διαχειριστική ικανότητα, ενισχυμένα χαρτοφυλάκια πελατών και μία εμπροσθοβαρή κουλτούρα και επιχειρησιακή νοοτροπία (growth mindset) από το εξωτερικό.

Αναβαθμίζεται έτσι η  επιχειρησιακή ετοιμότητα, η απόδοση  και η παραγωγικότητα  για τις επιχειρήσεις που αξιοποιούν την πλατφόρμας,διαμοιράζεται γνώση στους χώρους εργασίας, και αναδεικνύονται ταυτόχρονα και οι πιο ικανοί  εργοδότες. Αυξάνεται συνολικά η ελληνική επιχειρηματική απόδοση, δημιουργούνται οικονομίας κλίμακος για τις ικανότητες των εργαζομένων, αλλά και να βελτιωθεί η οργανωσιακή αποτελεσματικότητα, η παραγωγικότητα, και η εξωστρέφεια..