Πιλοτική Λειτουργία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

IMERYS SERVICES SA

Αρ. Δημοσίευσης : 2434

Τίτλος:

2.4.1 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα

Περιγραφή

Λογιστής( Accounts Receivable Accountant)

Title:

2.4.1 Finance professionals

Job Description

Accounts Receivable Accountant Job Description Imerys has reshaped its financial function, by creating Shared Service Centers (SSC) at regional level. Within this scope, we are seeking for accountant professionals to join the newly established SSC for Europe, based in Athens, Greece, that will provide services and support to our legal entities within 14 European countries. Job Purpose • Responsible for the day-to-day processing of the AR function. • Post customer payments – by recording cash and checks – to appropriate general ledger accounts and verify details of transactions • Verify validity of account discrepancies by obtaining and investigating information from sales, trade promotions, customer service departments, and from customers • Monitor aging balances of customers and produce reports to focus action of collection teams and give instructions to DSO Gpe (cash collection) Skills & Experience • Bachelor's degree in Accounting, Finance or Business • 1-5 years of relevant experience • Experience with ERPs (experience with SAP will be a plus) • Fluent in English • Conversant in French, German, Italian or any other European language is a plus • Having worked in a SSC environment would be a key asset Soft Skills Good communication skills Results Orientation Customer Service Orientation Self-Motivation & Resilience IT Savviness, i.e. willingness to learn and/or experience with new systems & tools


Στοιχεία επικοινωνίας


Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας.

Απαιτείται εγγραφή στην πλατφόρμα.